Dnes má svátek:
Církevní kalendář:
Občanský kalendář:
Svatý stolec na internetovém portále YouTube


LUMEN FIDEI
 • Encyklika papeže Františka o víře
 • SPE SALVI
 • Encyklika papeže Benedikta XVI.
  o křesťanské naději


 • CARITAS IN VERITATE
 • Encyklika papeže Benedikta XVI.
  o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě


 • Svatý otec Benedikt XVI.
  v České republice
 • Česká televize
 • Tv Noe


 • Fr. Raniero Cantalamessa, ofmcap
  Concionator Domus Pontificalis

  ADVENTNÍ PROMLUVY

  2010
  NEBOJTE SE, JÁ JSEM PŘEMOHL SVĚT (Jan 16,33)

  Pro novou evangelizaci sekularizovaného světa
 • Křesťanská odpověď scientizmu (3.12.2010)
 • Křesťanská odpověď sekularizmu (10.12.2010) • 2008
  „Když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna,
  narozeného ze ženy"(Galaťanům 4,4)
 • Pavlovo obrácení, vzor každé evangelijní konverze • 2007
  „Promluvil k nám skrze Syna“(Židům 1,2)
 • Ježíš Nazaretský, „jeden z proroků“?
 • Jan Křtitel, „víc než prorok“¨
 • „Spe gaudentes“, radostní v naději


 • POSTNÍ PROMLUVY


  2009
  „Zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši“ (Římanům 8,2)
 • Duch svatý ve stvoření a v proměně světa (13. 3. 2009)
 • Duch svatý, nový zákon křesťana (20. 3. 2009)
 • Všichni, kdo jsou vedeni Duchem, jsou Boží synové (27. 3. 2009)
 • .


  2008
  „Slovo Boží je plné života a síly“ (Žid 4,12).
 • Boží slovo v životě Kristově
 • Mluvit jako by mluvil Bůh
 • Boží slovo jako cesta osobního posvěcení